Loading...

Zhejiang Guangsha LionsZhejiang Chouzhou Bank

  12 of feb 12:35   

Final result

102-113

The winner is Zhejiang Chouzhou Bank
Do you want to play?

You need to be registered for to bet in Playfulbet. Do it, it's very simple!

Plays distribution

152 Plays

78.3%Zhejiang Guangsha Lions 21.7%Zhejiang Chouzhou Bank
Do you want to play?

You need to be registered for to bet in Playfulbet. Do it, it's very simple!